سخن رئیس مرکز

امروزه  فناوریهای مختلف باسرعت در حال  تغییر بوده و این  دگرگونی تاثیرات عمیقی بر صنایع و مشاغل و مهارتهای مرتبط  گذارده  است. بدون تردید یکی از ابزارهایی که می تواند جوامع درحال توسعه را با این فناوری درحال رشد هماهنگ سازد بهره مندی از یک سیستم آموزشی اصولی است که منابع اطلاعاتی خود را به روزرسانی کرده وبا شناسایی گروههای هدف ونیاز آموزشی آنها به ارائه  آموزش های مختلف بپردازد.

مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته درساختار آموزشی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور جهت ایجاد بسترمناسب به منظور ارائه آموزشهای مهارتهای پیشرفته درزمینه های مختلف فنی و غیرفنی ایجاد گردیده است که ماموریت آن شناخت وپایش مستمرفناوریها وصنایع High-tech به منظور شناسایی مشاغل و حرفه های مرتبط و درنهایت آموزش مهارتها و شایستگی های مورد نیاز بازار کاراست .

                                                                     کاظم پور نصیری

رئیس مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان

اطلاعیه های مهم
ارتباط با مسئولین

برای ارتباط با رئیس و کارشناسان مرکزمهارت های پیشرفته  گیلان و ارائه نظرات و پیشنهادها  از این قسمت استفاده کنید

 


وضعیت آب و هوا

اوقان شرعی
سازمان فني و حرفه اي كشور برگزار مي کند: همايش علمي – تخصصي مهارت آموزي و اشتغال در ايران

همايش مهارت آموزي و اشتغال در ايران از سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور برگزار مي گردد.

http://hamayesh.irantvto.ir

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، دكتر كورش پرند رييس اين سازمان با اعلام اين خبر گفت: باتوجه به ابلاغ سياستهاي كلي اشتغال از سوي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و همچنين تصويب و ابلاغ نظام آموزش مهارت و فناوري از سوي هيأت دولت وهمچنين جايگاه آموزش هاي مهارتي به عنوان يکي از اولويتهاي كليدي در تربيت نيروي انساني متخصص و کارآفرين و آماده نمودن افراد براي ورود به بازار كار ، همايش علمي –تخصصي "مهارت آموزي و اشتغال در ايران"در سال آينده از سوي اين سازمان برگزار مي گردد.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور درخصوص محورهاي اين همايش گفت: همايش علمي –تخصصي مهارت آموزي و اشتغال در ايران كه به صورت ملي برگزار مي گردد، در دو محور نظام رسمي و نظام غيررسمي مهارت آموزي برگزار مي شود و مقالات در موضوعات اين دو محور پذيرفته مي شوند.

دكتر پرند با اشاره به اهداف برگزاري همايش بيان داشت: شناسايي چالش ها ، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف آموزش هاي فني وحرفه اي در ايران، تبيين نظام جامع مهارت و فناوري،فرهنگ سازي براي گسترش توجه به آموزش هاي فني وحرفه اي در ميان صاحبنظران،فراهم كردن زمينه مشاركت صاحبنظران داخلي و بين المللي، بهبود اثر بخشي وكارآيي آموزش هاي فني وحرفه اي، تقويت جايگاه آموزش هاي فني وحرفه اي در بخش هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي،آشنايي با نظام هاي شغلي،حرفه اي و آموزش ملي و بين المللي و بررسي ابعاد مختلف آموزشهاي فني و حرفه اي و توسعه اشتغال و اثرگذاري آنها بر پويائي بازار کار از جمله اهداف برگزاري همايش علمي "مهارت آموزي و اشتغال در ايران"، است.

وي همچنين درخصوص موضوعات پذيرش مقاله گفت: آمايش سرزمين و نيازهاي مهارت آموزي، الگوهاي مهارت آموزي، آسيب هاي اجتماعي و مهارت آموزي، مهارت آموزي و بنگاههاي اقتصادي و توليدي، مهارت آموزي و کار آفريني، مهارت آموزي ،شايستگي و اشتغال،مشاغل خانگي ومهارت آموزي،مهارت آموزي مجازي نظام طبقه بندي شغلي و حرف مهارت آموزي، هدايت و مشاوره شغلي در مهارت آموزي، آزمون و سنجش در مهارت آموزي، مهارت آموزي و کار شايسته، زنان و مهارت آموزي، فرهنگ کار، کارآفريني و توليد برخي از موضوعاتي است كه با پذيرش مقاله در اين همايش مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با تأكيد بر نقش هم افزايي بين بخشي گفت: باتوجه به اينكه هم افزايي بين بخشي در انجام فعاليتهاي ملي از اهميت بالايي برخوردار است، از تمام دستگاهاي اجرايي، مراكز علمي –تخصصي و بنگاههاي اقتصادي و مراكز توليدي و صنعتي مرتبط، براي برگزاري اين همايش دعوت به همكاري مي نماييم و اميدواريم از طريق برگزاري چنين همايشهايي بتوانيم دستاوردهايي را براي دستيابي به  اهداف توسعه كشور به ويژه در بخش اشتغال و توليد داشته باشيم.

 

صفحه اصلی

پنجشنبه,۲۹ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۲۶ ب.ظ

تعداد بازدید :  1789 مرتبه

s